Thiết Kế

Thiết kế Banner và những bí mật chưa bao giờ được tiết lộ

Banner được định nghĩa là những tấm biển, tấm bảng có nhiều kích thước khác nhau, được trình bày và thiết kế những nội dung liên quan tới sản phẩm/ dịch vụ hay truyền tải thông điệp tới khách hàng mà doanh nghiệp nhắm tới, để thu hút sự chu ý từ phía họ.

Chi tiết