Kênh thông tin xã hội

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Địa chỉ + Tầng 11, Tòa nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline + 0982 789 959

Email + kenhthongtinxahoicom@gmail.com

Web + www.kenhthongtinxahoi.com

twiter: https://twitter.com/kenhthongtinxa1
Reddit: https://www.reddit.com/user/kenhthongtinxahoi
Ello: https://ello.co/kenhthongtinxahoi
Pinterest: https://www.pinterest.com/kenhthongtinxahoicom/
Facebook: https://www.facebook.com/kenhthongtinxahoi