Slogan độc đáo trong kinh doanh

slogan thông thường được chia làm hai vế với âm vần bắt tai hoặc có thể là một cụm từ ngắn gọn súc tích. Tuy nhiên, có những thương hiệu đã thể hiện sự sáng tạo vô biên của mình trong việc đặt những slogan vô cùng độc đáo

Chi tiết
Slogan công ty

Slogan công ty không chỉ phản ánh bản sắc của thương hiệu mà còn là một yếu tố để phân biệt các nhãn hiệu trên thị trường. Những thương hiệu lớn trên thị trường đều sở hữu nhưng câu slogan vô cùng độc đáo và khác biệt

Chi tiết